Falun: 070-608 47 01  info@nored.se

BOKSLUT OCH ANDRA TJÄNSTER VIA NORDSTANS REDOVISNINGSBYRÅ AB

Vi vill leverera tjänster som du som företagare tycker är
prisvärda och som håller en hög kvalitet.

Med hög kvalitet menar vi att de rapporter vi skickar ska vara korrekta enligt de lagar och föreskrifter som gäller för redovisning och skatt. Det innebär att du kan lita på de rapporter du får från oss.

Vår prissättningsfilosofi är att du ska få ett fast pris per månad som täcker in alla tjänster under året, det vill säga samma pris varje månad så att du slipper stora fakturor vid bokslutstillfället.  Vill du ha ett fast pris per månad så försöker vi erbjuda det i så stor utsträckning som möjligt, vissa tjänster går det tyvärr inte att sätta fast pris på utan de kommer att debiteras på löpande timtaxa.

Om du väljer att fördela kostnaden för bokslut, årsredovisning och deklaration och betala i förskott så får du en kostnad per månad* på:

*avser en fördelning över 12 månader.

Enskild firma

  • 743 kr
  • Bokslut
  • Deklaration Ink1 och NE 

Handelsbolag med två delägare

  • 1131 kr
  • Bokslut 
  • Deklaration Ink 4, ink 1, N3A

Aktiebolag med en delägare 

  • 1373 kr
  • Bokslut
  • Årsredovisning
  • Deklaration bolaget, K10, Ink 1.

Till detta får du månadsvis lägga till de löpande kostnaderna för registrering i bokföringen, löner, rapportering mm. rapportering mm. Inledningsvis tillkommer också uppstartkostnader för redovisning och, om du vill ha den tjänsten, för lön. Se prislistan för mer information. 

Komplett prislista